Archivos de Categoría: Taxi Service

Nove mjere zaštite: Zabrana rada ve?ine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte o?aravajuc?i spoj istorije i lepote Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog ?lana, za stranca mla?eg od 16 godina života nije potreban dokaz iz stava 1 ta?. Stranac može boraviti u Crnoj Gori do 90 dana na osnovu vize za kratki boravak (viza C) ili bez vize, u skladu sa propisom o […]